Malaysia Dateline

2,717 kes baru, 11 maut akibat COVID-19

Sebanyak 2,717 kes baru telah dilaporkan Kementerian Kesihatan Malaysia (KMM) dengan peningkatan kes di tiga buah negeri.

Negeri-negeri terbabit adalah Selangor dengan diikuti Sarawak dan Kelantan di mana masing-masing mencatat 768 kes, 570 kes dan 518 kes.

• Kes sembuh : 2,292 kes (365,900 kes kumulatif, 93.8%);
• Kes baharu : 2,717 kes (390,252 kes kumulatif);
• Kes import : 26 kes (2 warganegara, 24 bukan
warganegara);
• Kes tempatan : 2,691 kes [2,493 warganegara (92.6%);
198 bukan warganegara (7.4%)];
• Kes aktif : 22,926 kes;
• Kes yang memerlukan rawatan di Unit Rawatan Rapi (ICU)
: 272 kes;
• Kes memerlukan bantuan pernafasan : 124 kes; dan
• Kes kematian : 11 kes (1,426 kes kumulatif, 0.37%; 10
warganegara; 1 bukan warganegara).