Malaysia Dateline

Peruntukan sebanyak RM20 billion untuk kesihatan rakyat, sebanyak RM10.8 billion untuk baik pulih klinik dan pemilihan ubat. Program PEKA berjumlah RM100 juta disalurkan kepada 800,000 individu yang berumur lebih 50 tahun. RM200 juta untuk program memogram percuma kepada wanita dan RM50 juta diperuntukan untuk penyakit jarang jumpa.