Malaysia Dateline

Mulai Januari 2019, kerajaan memperkenalkan pas bulanan bernilai RM100 tanpa had perjalanan untuk pengakutan awam ‘rel’ dan RAPID dengan peruntukan sebanyak RM240 juta.