MB: Belanjawan Selangor 2018 komprehensif

“Belanjawan yang sarat dengan Inisiatif Peduli Rakyat demi membangunkan bangsa dan memakmurkan negeri telah memberikan kebaikan kepada rakyat di setiap pelusuk negeri. “Maka rakyat datang berbondong-bondong untuk merayakan kemenangan dan menikmati hasil mahsul negeri,” Kata Dato’ Menteri Besar, Dato’ Seri Mohamed Azmin Ali ketika membentangkan Belanjawan Selangor 2018 di Dewan Negeri Selangor