Malaysia Dateline

Bantah PPSMI: ‘Bukan masalah boleh atau tidak tetapi hendak atau tidak’

Kami beberapa pelajar warganegara Malaysia yang sedang melanjutkan pengajian Ijazah Doktor Falsafah (PhD) di Jerman ingin menyuarakan bantahan terhadap cadangan pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris (PPSMI) yang disuarakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia Mahathir Mohamad pada beberapa hari lepas.

Kami merasakan suara kami harus didengari atas kapasiti kami sebagai pelajar pasca siswazah yang sedang mengkaji bahasa dari sudut pandang sejarah, kebudayaan, sastera, dan politik sehinggalah ke sudut pandang teori, formal, dan teknikal.

Kami akan hujahkan suara kami di sini dalam tiga tema utama: (1) bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu kerana sifat bahasa itu yang hidup, (2) bahasa Melayu sebagai bahasa pengantara pendidikan kerana majoriti rakyat berbahasa Melayu sebagai bahasa pertama, (3) dan prestasi penterjemahan bahasa Melayu berbanding bahasa Jerman.

(1) Bahasa Melayu sebagai Bahasa Ilmu

Dengan mengatakan suatu bahasa sebagai bahasa ilmu kami maksudkan penggunaan bahasa tersebut secara menyeluruh sama ada pada tahap perbincangan keilmuan sehinggalah penggunaannya dalam bahasa pendidikan dan bahasa percakapan seharian.

Kami lihat ianya bukanlah satu masalah untuk bahasa Melayu digunakan sebagai pengantar dalam perbincangan keilmuan dalam kalangan pakar. Jika pakar sesuatu bidang itu sudah menguasai bahasa Melayu dalam masa yang sama sudah menguasai bidang tersebut, apalah lagi masalah beliau untuk menjelaskan bidang kepakarannya itu dalam bahasanya.

Pakar juga seharusnya mempunyai hak untuk terjemah suatu istilah. Pakar lain juga mempunyai hak untuk membantah. Namun akhirnya, istilah terjemahan suatu bidang itu bergantung kepada pakar bidang itu sendiri dan bukannya kepada orang lain. Maka, masalahnya menjadi sama ada pakar itu hendak atau tidak hendak membuat penyampaian dalam bahasa Melayu; dan, bukannya lagi masalah boleh atau tidak boleh ianya disampaikan dalam bahasa Melayu.

Persoalan yang lebih utama ialah mengapa perlunya kita menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Selain dengan menjawab mengapa pula tidak perlunya atas alasan ini identiti kita sendiri, ingin juga kami menekankan bahawa bahasa ialah suatu pengantara yang langsung untuk manusia mencapai kebenaran.

Kesemua takrif dan penghujahan, bagi suatu konsep contohnya, akan diabadikan dalam bentuk kata-kata. Maka bukankah ianya lebih mudah bagi kita untuk faham suatu perkara apabila ianya diungkapkan dengan bahasa ibunda kita?

Ambil contoh perkataan terhadap konsep “compute”, “computable”, “computability”, “incomputable”, dan “incomputability” dalam sains komputer.

Bukankah ianya lebih intuitif jika kami sebut hitung, boleh hitung, kebolehhitungan, tak boleh hitung, dan ketakbolehhitungan?

Bukankah sesiapa yang cuma membayangkan jasad suatu komputer riba apabila disebut perkataan “komputer” kepadanya selama ini sekurang-kurangnya sekarang akan terlintas di fikiran mereka perkaitan antara komputer dengan perbuatan menghitung?

Ya, memang ada perkaitan yang sangat-sangat asasi (rujuk tesis Church-Turing). Akhirnya hampir semua takrif dan penghujahan bagi suatu konsep amat berkait rapat dengan pengabdiannya dalam bentuk perkataan dan ayat.

Takrifnya kemudian dijadikan dengan lebih rapi oleh pakar dan penghujahan terhadapnya boleh di buat dengan secara intuitif di mata pakar juga di mata bukan pakar.

Namun situasi keilmuan di Malaysia pula sudah menjadi kebiasaan untuk meminjam bahasa Inggeris secara membuta-tuli. Malah menggunakannya dengan secara rojak dalam perbualan keilmuan.

Jangan terkejut jika ditanya apa itu “hipotesis nul” pada graduan PhD sains juga sains sosial di Malaysia akan tetapi sedikit pun mereka tidak tahu mengenainya walaupun ianya suatu kaedah paling asasi dalam sains.

Juga dengan alasan mereka berulang kali mengatakan istilah sains sudah terlalu banyak dalam bahasa Inggeris walaupun tiada masalah pun untuk pakar atau mereka sendiri menterjemahkannya.

Terjemahan istilah boleh dibuat terhadap konsep akarnya. Terbitan-terbitan istilah yang lain terhadap konsep akar ini kemudiannya akan menjadi lebih mudah untuk diterjemah dan justeru difahami. Hendak seribu daya, tidak hendak seribu dalih.

(2) Minat maka mampu

Bagi kami minat pelajar sekolah terhadap bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik (STEM) adalah jauh lebih utama dan penting berbanding pembelajaran bidang STEM dalam bahasa Inggeris. Kemampuan mereka dalam bahasa Inggeris dalam bidang STEM boleh diajar selepas minatnya sudah dipupuk.

Secara teorinya, seperti yang kami telah perjelaskan tadi bukankah lebih mudah untuk pelajar sekolah yang buah fikirannya masih berlegar dalam bahasa Melayu memahami konsep-konsep penting dalam STEM dengan menggunakan bahasa Melayu?
Secara empiriknya pula, bukankah sudah ada beberapa kajian yang menunjukkan kemeruduman penyertaan dan markah dalam bidang STEM selepas pelaksanaan PPSMI yang lepas? Apa pula respons tuan terhadap dapatan-dapatan kajian ini?

Bahasa Melayu sudah cukup dan mampu secara sepenuhnya untuk digunakan sebagai pengantara sehingga ke tahap sekolah menengah malah di tahap universiti sekalipun.

Jika pelajar tersebut sudah memahami suatu konsep dalam bidang STEM dalam masa yang sama sudah menguasai asas bahasa Inggeris, apakah pula alasannya lagi walaupun beliau contohnya ingin melanjutkan pengajian di luar negara yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar?

Minat terhadap ilmu STEM datang dahulu, kemudian usaha. Tidak kisah jugalah jika beliau masih tidak fasih dalam bahasa Inggeris. Jika minat itu sudah ada beliau seharusnya mampu berusaha kemudiannya untuk mengatasi masalah kekangan bahasa tersebut.

Jika minat pun tiada apa gunanya tahu istilah sains dalam bahasa Inggeris. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Bak kata ada seorang saudara di Facebook: Persatuan Bumi Penyek pun boleh buat persidangan dalam bahasa Inggeris.

(3) Budaya Keilmuan di Jerman.

Tidak dinafikan lagi bagaimana penggunaan bahasa Jerman yang menyeluruh di Jerman untuk urusan rasmi juga tidak rasmi dalam industri, pendidikan, dan pengurusan pendidikan sehinggalah ke tahap universiti. Namun, kami ingin tumpukan perhatian kepada budaya dalam penggunaan bahasa Jerman terhadap keilmuan di Jerman.

Sangat lazim untuk perbualan keilmuan antara pakar sesama pakar, pakar sesama pelajar, mahupun pelajar sesama pelajar dibuat dalam bahasa mereka sendiri melainkan ada orang bersamanya yang tidak memahami bahasa rasmi mereka.

Bahasa Inggeris mereka secara purata tidaklah jauh lebih hebat daripada kita. Seringkali juga mereka terlupa istilah dalam bahasa Inggeris semasa berbual dalam bahasa Inggeris.

Namun, mereka masih boleh sahaja berkomunikasi dengan mentakrif terus istilah tersebut tanpa mengetahui istilahnya dalam bahasa Inggeris. Ini menunjukkan mereka berfikir di kepala mereka terhadap konsep-konsep asasi ini dengan menggunakan bahasa ibunda mereka sungguhpun mereka sudah berpangkat profesor.

Ini juga dalam masa yang sama menunjukkan ketidaktahuan istilah dalam bahasa Inggeris bukanlah suatu masalah besar pun. Konsep atau makna terhadap suatu istilah adalah lebih penting terhadap istilah tu sendiri.

Terjemahan mereka terhadap konsep-konsep yang kompleks boleh dikatakan jauh lebih rapi yang melambangkan pemahaman pengetahuan mereka secara umum terhadap konsep tersebut.

Bukanlah alasan kita untuk katakan mudah untuk mereka dalam penterjemahan kerana mereka sudah “terkehadapan”. Mereka telah dan masih lagi berusaha keras dalam penterjemahan istilah kerana banyak istilah ilmu dalam bahasa Inggeris diterbit daripada rumpun bahasa Roman (cth: Latin) walaupun bahasa Inggeris berada di dalam rumpun bahasa Jermanik. Konsep perhitungan seperti contoh di atas itu tadi orang Jerman menggunakan kata kerja “rechnen” sebagai kata dasar berbanding meminjam daripada terbitan bahasa Latin “compute” seperti yang dilakukan Inggeris.

Jika kita mengambil contoh dinamika bahasa negara jiran serumpun, Indonesia, kita dapati bahawa kemajuan bahasa mereka dilihat semakin jitu. Malah, banyak sarjana luar mahupun penduduk dari Benua Eropah yang datang mempelajari dan beradaptasi dengan bahasa Indonesia sekaligus berintegrasi dengan budaya tempatan.

Ini kerana setiap warga Indonesia percaya dan mengakui peri pentingnya identiti itu dipertahankan meskipun dalam sub-etnik yang rencam mereka bersatu dalam identiti ini: Bhinneka Tunggal Eka. Pada hemat kami, jika kita, khususnya pemerintah sendiri, ragu-ragu dengan kebolehan identiti negara sendiri justeru siapa lagi yang mahu kita harapkan?

Penutup

Akhir kata, tiada alasan lagi untuk kata bahasa Melayu tidak boleh digunakan sebagai bahasa ilmu. Kerana ianya bukan masalah boleh atau tidak boleh tapi hendak atau tidak hendak.

Juga tiada alasan lagi untuk mendakwa pengajian STEM dalam bahasa Inggeris boleh meningkatkan perkembangan dalam sains dan teknologi di Malaysia. Kerana penggunaan bahasa bukan ibunda boleh menghancurkan minat pelajar itu sendiri dalam bidang STEM.

Nasihat akhir kami adalah untuk memohon tuan untuk tidak bertindak mengikut pendapat yang autoritatif tanpa merujuk kepada suara-suara yang lain. Berikanlah peluang kepada suara-suara sarjana, penulis, ibubapa dan semua rakyat Malaysia sebelum perkara ini dilaksanakan. Berikanlah kepercayaan kepada rakyat sendiri. Apakah semangat sidang umum (town hall meeting) telah turut mati?

Berikanlah musabab sama ada secara empirik ataupun teori. Rujuklah kajian-kajian yang sudah dilaksanakan supaya pendapat itu boleh kita bahaskan sebelum perkasaannya.

Jika kita sendiri sedari awal mensudutkan pendapat-pendapat ini ataupun kajian-kajian ini, ibaratnya semua usaha kajian sebelum ini seperti hujan yang jatuh ke pasir.

Maklumat penulis:

Farhan Nasir (farhannasir.academia.edu)
Calon Doktor Falsafah
Bidang: Logik dan Falsafah Bahasa
Jabatan Sains Komputer
Fakulti Sains dan Matematik
Universiti Tübingen (Eberhard Karls)

Nor Azizah binti Othman ([email protected])
Calon Doktor Falsafah
Bidang: Linguistik Melayu
Jabatan Pengajian Asia Tenggara
Fakulti Linguistik, Kebudayaan, dan Kesenian
Universiti Frankfurt (Goethe)

Faraha Hamidi ([email protected])
Calon Doktor Falsafah
Bidang: Sastera Malaysia
Jabatan Pengajian Asia Tenggara
Fakulti Linguistik, Kebudayaan, dan Kesenian
Universiti Frankfurt (Goethe)

Fairuzzaman Shaharuddin ([email protected])
Calon Doktor Falsafah
Bidang: Politik Asia Tenggara
Jabatan Pengajian Asia Tenggara
Fakulti Linguistik, Kebudayaan, dan Kesenian
Universiti Frankfurt (Goethe)