Industri kewangan Islam di Malaysia: Masih adakah harapan?
Headline 2, Rencana

Industri kewangan Islam di Malaysia: Masih adakah harapan?

- July 24, 2020

AMIRUDDIN HAMZAH Malaysia tidak asing lagi dalam sektor kewangan Islam global. Sehingga penghujung tahun 2019, Malaysia masih lagi menyumbang 47.5% daripada jumlah Sukuk yang diterbitkan ... Read More