PM 8 tadbir negara atau bahagi ghanimah
Amanah, Headline 1

PM 8 tadbir negara atau bahagi ghanimah

- April 3, 2020

Bahasa utara guna istilah 'pakat bedak' (bukan bedak talkum) dengan makna ambil habuan masing-masing. 'Ghanimah' pula dari bahasa Arab makna harta rampasan perang yang dibahagikan. ... Read More