Memenuhi hasrat PBB menghapuskan kemiskinan
Headline 2, Rencana

Memenuhi hasrat PBB menghapuskan kemiskinan

- September 15, 2020

Kemiskinan merupakan satu isu yang mendapat perhatian dalam kalangan pemimpin dan penggubal dasar di seluruh dunia. Isu ini juga mendapat tempat dalam kalangan anggota masyarakat ... Read More