Intipati ordinan darurat, apa maknanya
Headline 2, Kolumnis

Intipati ordinan darurat, apa maknanya

- January 15, 2021

INTIPATI ORDINAN DARURAT (KUASA-KUASA PERLU) 2021 Tarikh warta: 14 Januari 2021 P.U.(A) 12/2021 Fasal 1 - Tarikh kuatkuasa 11 Januari 2021 Fasal 2 - Penubuhan ... Read More