Parti Politik Bukan Agama
Agama

Parti Politik Bukan Agama

- November 4, 2018

Sejarah kemunculan Parti Amanah Negara memang sangat unik dan mendesak. Ia lahir dari krisis kelainan dan kepelbagaian pendekatan menangani masalah dan isu politik yang pelbagai ... Read More

Dalil Fiqh Muwazanah
Agama

Dalil Fiqh Muwazanah

- November 2, 2018

Fiqh Muwazanah ini berlandaskan kepada ayat-ayat Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan dalil akal. Dalil Muwazanah antara maslahah ialah surah Al-Taubah ayat 19-20, maksudnya: "Adakah kamu menganggap ... Read More