Dua jenis ulama yang wajib dijauhi

Oleh RAHMAT RAHMAN

Imam Syafie R.A berkata wajib menjauhkan diri daripada dua jenis ulama’ :

1. Ulama’ yang tidak ada keinsafan. Makna ulama’ yang tidak ada keinsafan adalah ulama’ yang ikut nafsu, bercakap ikut nafsu, bertindak ikut nafsu.

2. Ulama’ yang tidak ada adab sopan.

Rasulullah S.A.W bersabda : “Tidak ada ilmu bagi orang yang tidak ada adab sekalipun dia alim”

Dua ulama’ ini kata Imam Syafie R.A, wajib kita jauhi. Jika kita dekati dan belajar dengan orang seperti ini, kita tidak akan jadi baik. Kalaulah guru ikut nafsu, tentulah murid lebih lagi. Kalaulah si guru tidak ada adab, murid lebih-lebih lagi.