Malaysia Dateline

Duit zakat bukan untuk agihan agama lain, kata LZS

Lembaga Zakat Selangor (LZS) berkata, pengagihan zakat di negeri itu hanya untuk umat Islam sahaja dan menafikan dakwaan ia akan disalurkan kepada agama lain.

Ketua Pegawai Penyelaras Abdul Basith Hamid berkata, penularan di laman sosial berkaitan motto baru LZS pada masa ini adalah pekeliling dalaman untuk warga kerja LZS sahaja.

“LZS telah mengubah motto lama iaitu “Meneraju Perubahan” kepada motto baru iaitu “Manfaat Zakat Untuk Semua”.

“Motto ini membawa maksud yang sangat luas. Ia menggambarkan bahawa ibadah zakat walaupun hanya dikhususkan kepada umat Islam tetapi manfaatnya dinikmati oleh semua ahli masyarakat dalam kitaran ekonomi dan sosial.

“Ini selaras dengan peranan zakat yang mensucikan dan menyuburkan.

“Sekiranya taraf kehidupan asnaf dipertingkatkan, ia secara tidak langsung akan meningkatkan taraf sesebuah negeri atau negara.

“Dengan maju dan makmurnya sesebuah negeri atau negara, akan bermanfaatlah setiap rakyat di dalamnya tanpa mengira bangsa atau agama.

“Misalnya, seorang mahasiswa asnaf dibiayai dengan wang zakat dalam bidang perubatan sehingga berjaya menjadi seorang doktor pakar, maka manfaatnya dapat dinikmati oleh semua pesakit tanpa mengira status, bangsa atau agama,” ujarnya dalam kenyataan semalam.

Surat pekeliking LZS yang diviralkan dikatakan bakal memberi peruntukan wang zakat kepada bukan Islam mulai 1 Januari 2019.

Katanya lagi,skop pengagihan zakat di Selangor yang diuruskan oleh LZS adalah berdasarkan kepada hukum syarak.

“LZS mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh umat Islam terutama di Selangor yang prihatin berkenaan perkembangan LZS serta sentiasa memberi pandangan yang membina untuk kemajuan ummah.

“Agihan zakat meliputi lapan kategori asnaf seperti yang dijelaskan dalam surah at-Taubah ayat 60.

“LZS tidak ada kaitan dan tidak dipengaruhi oleh mana-mana pihak termasuk parti politik dan akan terus menyantuni asnaf di Selangor bagi meningkatkan taraf kehidupan mereka.

“LZS juga sentiasa mematuhi Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 dan Peraturan-Peraturan Zakat Dan Fitrah (Negeri Selangor) 2012 dalam melaksanakan operasi agihan dan kutipan zakat di Negeri Selangor,” ujarnya.

Agihan dan kutipan zakat di negeri Selangor sentiasa mengikut hukum syarak dan ia dipantau rapi oleh Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) serta dikawal selia oleh jawatankuasa yang dilantik termasuk Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor.