Malaysia Dateline

Kerajaan Jepun tawar jaminan bon RM 7.4 Bilion

Keyakinan terhadap pentadbiran dan kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri boleh dicerminkan melalui penawaran Kerajaan Jepun untuk menjamin sehingga JPY200 bilion (lebih kurang RM7.4 bilion) untuk penerbitan bon Samurai bertempoh 10 tahun. Penerbitan ini akan dijamin oleh Japan Bank of International Cooperation pada kadar kupon 0.65% dan dijangka terbit sebelum Mac 2019.