Kerajaan PH tubuh GIACC

Perdana Menteri Tun Dr Mahathir bersetuju menubuhkan Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC) yang bertujuan untuk menyelaras dan memantau semua aktiviti berkaitan tadbir urus, integriti dan anti-rasuah di negara ini. Pusat ini juga bertanggungjawab dalam merancang, menggubal strategi dan menilai polisi bagi memastikan semua urusan kerajaan dilaksanakan berteraskan tadbir urus baik, integriti dan tiada … Continue reading Kerajaan PH tubuh GIACC