Konsep Rahmah perlu difahami di kalangan pendakwah