Malaysia Dateline

Melengkung Gred: Apa yang tidak kena?

Istilah penggredan pada lengkung menerangkan pelbagai kaedah yang digunakan oleh pendidik untuk menyesuaikan skor yang diperoleh pelajar dalam sesuatu peperiksaan.

Secara umumnya, penggredan pada lengkung meningkatkan gred pelajar dengan meningkatkan skor sebenar mereka dengan beberapa takik, yang turut berkemungkinan meningkatkan nilai huruf gred.

Pendidik yang mahir kerap menggunakan kaedah melengkung gred untuk menyesuaikan skor ujian, sementara yang lain memilih untuk menyesuaikan nilai huruf gred yang diberikan kepada skor yang ada.

Istilah “lengkung” adalah berkaitan dengan “lengkung lonceng”, alat statistik yang menunjukkan variasi yang diharapkan atau taburan normal dari setiap kumpulan data.

Hal ini disebut sebagai lengkung lonceng kerana setelah data digambarkan secara grafik, bentuk yang terbentuk adalah bukit atau lonceng.

Dalam sebaran atau taburan standard, purata data berada hampir di pusat; sementara data yang hampir tidak ada di bahagian luar loceng, disebut sebagai data terpisah (outliers).

Dalam menggunakan kaedah lengkung loceng , setiap kali skor ujian diedarkan, 2.1% pelajar yang mengambil ujian akan mendapat skor gred A, 13.6% akan mendapat B, 68% akan mendapat C, 13.6% memperoleh Ds, dan 2.1% pelajar di kelas mendapat F. (pasti ada calon gagal)

Mengapakah Pendidik Guru Menggunakan Lengkung Loceng?

Pendidik guru (pentaksir yang tahu dan berilmu) menggunakan lengkung loceng untuk menganalisis ujian yang mereka lalui, dengan anggapan bahawa lengkung loceng akan dapat dilihat jika bahan untuk ujian yang disampaikan adalah yang sangat baik.

Sebagai contoh, andaikan seorang pentaksir melihat skor kelas mereka dan mendapati bahawa purata (mean) gred peperiksaan pertengahan semester yang mereka berikan adalah lebih kurang C, dan sebilangan kecil pelajar memperoleh B dan D dengan beberapa pelajar mendapat A dan F. Dalam kes itu, mereka dapat mengatakan bahawa ujiannya dirancang dengan tepat.

Bagaimana Pendidik Guru (Pentaksir) Menggunakan Lengkungan Gred?

Penggredan pada lengkung dapat dilakukan dengan beberapa cara, dan banyak yang mencabar secara matematik. Berikut adalah kaedah yang paling popular yang digunakan oleh pentaksir menggunakan nilai lengkung, disertakan bersama penjelasan asas untuk setiap kaedah:

Menambah Markah : Setiap skor nilai murid dinaikkan oleh pentaksir menggunakan nilai nombor yang serupa.

• Bilakah Harus Diterapkan? Apabila ujian selesai, seorang pentaksir mendapati bahawa ramai calon tidak dapat menjawab soalan 5 dan 9 dengan betul. Mereka mungkin memutuskan bahawa soalan atau item ditulis dengan buruk atau arahannya tidak mencukupi. Oleh itu, mereka meningkatkan markah pelajar yang terjejas dengan memberi mereka penghargaan untuk soalan 5 dan 9.

• Faedah: Semua pelajar mendapat gred yang lebih baik.

• Kelemahan: Pelajar tidak dapat menjawab soalan 5 dan 9 melainkan jika pelajaran diulang.

Meningkatkan Tahap seratus peratus: Seorang pentaksir menaikkan skor pelajar yang mendapat skor tertinggi hingga seratus peratus dan menaikkan selebihnya skor pelajar dengan margin yang sama.

• Bilakah Perlu Digunakan? Sekiranya tidak ada pelajar yang mendapat skor 100%, dan yang terdekat adalah 88%, mereka boleh menambah 12 mata peratusan untuk skor pelajar itu sehingga menjadi 100%. Mereka juga dapat menambahkan titik peratusan yang sama untuk nilai orang lain.

• Faedah: Semua pelajar mendapat markah yang lebih tinggi.

• Kekurangan: Pelajar yang mendapat gred rendah tidak mendapat banyak faedah.

Siapa yang Menggangu Lengkungan Gred?

Pelajar di sebuah kelas sering menuduh seseorang menganggu lengkung. Jadi, apa maksudnya, dan bagaimana mereka dapat melakukannya?

Terdapat teori bahawa pelajar yang mendapat skor ujian tertinggi dalam ujian yang pelajar lain menghadapi masalah akan “menggangu lengkungan atau lekukan.”

Sebagai contoh, jika kebanyakan calon memperoleh 70% dan hanya seorang pelajar (di seluruh kelas) mendapat A, 98%, maka apabila pentaksir menukarkan skor untuk menyesuaikan gred, itu akan menjadikan sukar bagi pelajar lain untuk memperoleh skor yang lebih tinggi .

Berikut adalah beberapa contoh yang menggunakan dua kaedah penggredan melengkung dari atas:

• Sekiranya seorang pentaksir ingin menambah skor markah untuk soalan yang calon lain perolehi, tetapi 98% adalah skor tertinggi , dia tidak dapat menambah dua mata lagi kerana ia akan memberi markah itu kepada pelajar lebih dari 100%.

• Sekiranya pentaksir ingin menaikkan nilai gred murid hingga 100%, mereka hanya akan mendapat dua mata tambahan, yang bukan merupakan lonjakan yang luar biasa.

Menggred pada Lengkung – Apa yang Salah dengannya?

Apabila pentaksir menggunakan lengkung atau keluk sebagai asas untuk gred, ia meletakkan had bilangan pelajar yang mendapat cemerlang. Oleh itu, gred yang sengaja ditinggikan menjadi di-sinsentif untuk belajar. Ingat, skor markah bukanlah tujuan peperiksaan; ia adalah untuk mengajar pelajar anda tentang mempelajari perkara baru.