Malaysia Dateline

Merancang semula persekitaran pembelajaran dalam talian

Pandemik telah mengajar kita betapa pentingnya persekitaran pembelajaran digital yang dirancang dengan baik untuk mengekalkan perhatian pelajar.

Pelajar tidak akan berusaha belajar sendiri secara aktif sekiranya mereka sudah kehilangan minat dari awal.

Ini memerlukan tempoh pengajaran yang lebih pendek, digabungkan dengan tempoh pembelajaran praktikal dan aktiviti maklum balas yang lebih pendek.

Bagi sebilangan guru, ini mungkin bermaksud mencorak semula pengajaran dan pembelajaran yang biasanya berlangsung selama berjam-jam, hingga sesingkat 30 minit sepanjang seminggu pembelajaran.

Dengan cara ini, pelajar dapat melibatkan diri dengan sumber pembelajaran digital untuk belajar mengenai DNA, misalnya, dengan kemampuan mereka sendiri sepanjang minggu itu.

Amalan seperti ini telah lama digunakan di sekolah Te Kura di New Zealand, dan merupakan asas persekitaran pembelajaran dalam talian yang dirancang dengan baik.

Te Kura ditubuhkan pada tahun 1922. Pada zaman pra-digital ini, sumber pengajaran dan tugasan dihantar dan dikembalikan oleh pelajar melalui persuratan atau mailing untuk penilaian dan maklum balas.

Ini bermaksud, sebelum wabak pandemik melanda, Te Kura telah menggunakan model pengajaran yang bervariasi dari sesi atas talian sepenuhnya hingga sesi bersemuka apabila diperlukan.

Sumber dan platform pembelajaran telah diuji dan guru sudah tahu bagaimana menguruskan tugas yang sukar melibatkan pelajar ketika Covid-19 melanda. Dengan pantas, mereka bergerak sepenuhnya dalam talian.

Menghubungkait (Connectivism) petunjuk sedia ada di hadapan kita

Bagi tujuan melangkah ke hadapan, memberi maksud membantu pelajar menjadi “terhubung secara digital” antara satu sama lain dan dunia di sekitar mereka menjadi sangat penting kerana mereka menguruskan pembelajaran mereka sendiri.

Ahli psikologi pendidikan George Siemens menerangkan dengan baik melalui teori Connectivism. Ini adalah konsep pembelajaran yang melibatkan banyak rangkaian sumber digital yang saling bertindih untuk pembelajaran dan pentaksiran.

Ini pada dasarnya adalah cara yang menarik untuk mengatakan bahawa, dalam dunia atas talian yang semakin meningkat, kita belajar dengan lebih baik melalui tindakan membaca dan menghadam maklumat secara spontan dan menyeronokkan.

Kita boleh melihat artikel berita, menonton Ceramah pada waktu lapang, membaca e-buku mengenai pelbagai topik, bahkan bertemu dengan rakan sekerja atau rakan pelajar melalui Zoom atau Google Meet serta sumber kepakaran yang telah dikumpulkan oleh orang lain dari beberapa tahun lepas.

Oleh kerana sumber-sumber ini menawarkan peluang untuk belajar dan mengajar “bila-bila saja, di mana saja”, ia adalah kaedah pengajaran yang ideal untuk persekitaran pembelajaran digital.

Adalah tidak mencukupi untuk mengatakan bahawa gerakan Kebebasan untuk Belajar adalah hanya untuk memberi ruang kepada pelajar untuk membentuk pendidikan mereka sendiri.

Sekolah dan guru juga mesti merancang persekitaran pembelajaran digital yang sebenarnya dapat mengekalkan perhatian, motivasi dan dorongan untuk belajar.