Malaysia Dateline

Mufti Wilayah yakin kabinet baharu bina negara dengan cemerlang

Mufti Wilayah Persekutuan Sahibus Samahah Dr Zulkifli Mohamad al-Bakri berkata, beliau menaruh kenyakinan kabinet baharu kerajaan Pakatan Harapan (PH) mampu membina negara dengan cemerlang.

“Alhamdulillah, pada hari ini tatkala sedang bersantai di kediaman, sempatlah kami melihat perkembangan negara mutakhir ini.

“Antara yang menarik minat kami ialah berkenaan dengan pembentukan kabinet baharu di Malaysia.

“Selepas keluarnya nama-nama barisan kabinet PH yang dilantik, maka ada yang bersetuju dan ada yang tidak dengan pelbagai hujah dan alasan.

“Lantikan tersebut telah dibincang dengan panjang lebar oleh parti-parti yang terlibat dengan mengemukakan calon yang terbaik yang mereka miliki.

“Berdasarkan pengamatan umum kami, setiap calon mempunyai banyak kelebihan tanpa dinafikan sifat basyari ada kelemahan masing-masing.

“Tetapi sekurang-kurangnya memberi sokongan dan dokongan agar pelaksanaan amanah kepimpinan yang dipertanggungjawabkan dapat dilaksanakan dengan seterbaik mungkin,” kata beliau dalam kenyataannya semalam.

Menurut Dr Zulkifli, melihat kepada wawancara, hasrat dan matlamat yang mengandungi misi dan visi setiap yang dilantik untuk menerajui kementerian utama di Malaysia ini, maka alangkah baiknya kita memberi peluang kepada mereka untuk mentadbir dengan baik.

Justeru pesanan kami, kata beliau, hayatilah ayat akhir daripada surah al-‘Asr iaitu:

Maksudnya: “…dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar.” (Surah al-Asr: 3)

Katanya, dasar saling berpesan dengan kebenaran membawa maksud: “Mereka saling menasihati untuk mengerjakan amalan, sebagaimana diturunkan oleh Allah di dalam Kitab-Nya, iaitu yang diperintahkanNya dan menjauhi apa yang dilarangNya.”

Saling berpesan dengan kesabaran pula jelasnya, bermaksud: “Mereka saling menasihati untuk menetapi kesabaran dalam melaksanakan ketaatan terhadap Allah” (Rujuk Tafsir al-Tabari, 24/590)

Allah SWT berfirman:

Maksudnya: “…Sesungguhnya Allah menyertai (menolong) orang-orang yang sabar” (Surah al-Baqarah: 153)

Jelas beliau, Sayyid Qutb berkata dari kata-kata saling berpesan itu, nampaklah satu gambaran umat atau kelompok Muslimin yang bersatu padu, satu umat yang terpilih, yang sedar dan yang tegak di bumi di atas lunas-lunas kebenaran, keadilan dan kebaikan.

Islam mahukan mereka menjadi satu umat yang terpilih, kuat, sedar, siap siaga mengawasi kebenaran dan kebaikan dan sentiasa saling berpesan sesama mereka supaya menjunjung kebenaran dan bersabar dalam perjuangan dan hidup saling mesra, bekerjasama dengan semangat ukhuwah Islamiyah sebagaimana apa yang disarankan oleh kata-kata berpesan di dalam al-Quran. (Rujuk Tafsir Fi Zilalil Quran, 17/521 )

Kesimpulannya, tambah Dr Zulkifli, seluruh manusia ini berada dalam kerugian kecuali mereka yang memiliki empat sifat berikut iaitu beriman, mengerjakan amal soleh, saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran.

Setelah itu, mereka mengamalkan kebaikan itu dan menyerukan agar ia diamalkan. Mereka tidak menguzurkan diri untuk meneruskan tanggungjawab menyeru kepada kebaikan meskipun terpaksa menghadapi kesulitan dan bala bencana. (Rujuk Tafsir al-Maraghi, 15/7698)

“Saya yakin dengan kepandaian ilmu dan hikmah mereka serta barisan pembantu yang baik lagi pintar, maka kabinet yang dilantik akan dapat membina dan memajukan negara ini dengan cemerlang,” katanya.