Nabi Muhamad saw dalam politik negara

 

Setiap tahun, sambutan Maulidul Nabi saw amat meriah di negara ini. Selain daripada perarakan, ceramah memperingati Nabi saw  diadakan di surah dan majid. Kalau kita menelaah sejarah hidup Nabi Muhammad saw, kita akan  mendapati banyak contoh teladan tentang keagungan seorang manusia pilihan Allah ini.

Sifat-sifat, perilaku, dan kepribadian Rasullah saw itu kini banyak diungkap dan dihidupkan kembali oleh umat Islam di berbagai pelosok tanah air untuk memperingati maulid Nabi. Namun apa dipertanyakan kenapakah umat Islam dalam kehidupan politik tidak terlihat adanya mempraktikkan amalan perjalanan hidup Nabi saw antaranya kasih sayang dan kecintaan antara sesama umat. Seolah-olah kaum Muslimin sudah kehilangan vitaliti untuk mencontoh kehidupan pemimpin besarnya itu.

Sekali lagi, dalam situasi dunia Islam dan negara seperti sekarang, mencontoh kehidupan Nabi dan menghayatinya adalah sangat diutamakan.

Apakah politik Machiaveli yang diamalkan iaitu “Matlamat menghalalkan cara” telah menyebabkan kita tidak mencontohi politik zaman Nabi saw? Adakah  kerana terlalu kemaruk kuasa dan takut kehilangannya sehingga ia menjadi matlamat akhir dalam kehidupan sesetengah ahli politik.

Adalah sangatlah disayangkan kasih sayang dan persaudaraan yang dengan gemilangnya telah diamalkan Nabi Muhamad saw dan para sahabatnya kurang tercermin dalam kehidupan politik umat Islam sekarang ini. Bahkan, yang terlihat adalah berbagai tindakan kekerasan, keganasan seperti pembunuhan yang kejam lagi membahayakan umat Islam menyebabkan mereka berada dalam kemiskinan dan kebuluran yang memprihatinkan semua pihak.

Ini yang berlaku di Yaman, Iraq dan Palestin. Malah umat Islam lemah tidak dapat membantu saudara Rohingya dan Khasmirnya di Asia Selatan dan etnik Uighur di Xinjiang, China.

Begitu juga dalam praktik politik seharian, segala ucapan dan kata-kata mulia mengenai keperibadian Nabi Muhamad saw yang diungkapkan dalam ceramah, khutbah dan siaran media semasa perayaan maulidur Rasul itu telah kita abai dan tong sampahkan kerana lebih mengikuti nafsu, selera kita dan kepentingan politik kepartian sempit.

Kita memusuhi sesama umat Islam seolah-olah ia bukanlah saudara kita. Kita hamburkan fitnah, kata-kata keji, nista, makian dan cacian, manipulasi dalam media sosial politik yang seolah-olah kita tidak kenal Nabi Muhamad saw.

Nabi Muhamad saw seolah-olah berada di ruang asing dalam kehidupan politik kita. Baginda saw tidak berada dalam relung hati umat Islam yang berpolitik di negara ini. Nabi saw muncul hanya sebagai citraan virtual yang tidak direalisasikan dalam kehidupan politik realiti tempatan.

Tentu saja, segala perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan perilaku Nabi saw sehari-hari. Apalagi apabila diingat Nabi Muhamad saw diutus Allah ke dunia ini sebagai rahmatan lil alamin dan membawa mesej-mesej universal. Inilah tema sambutan maulidul Rasul tahun ini iaitu Negara Rahmah Ummah Sejahtera.

Sejauh manakah negara kita menghirup kehidupan ummah sejahtera sekiranya politik perkauman dan keagamaan sempit untuk kepentingan puak diutamakan.

Haruslah diingat prinsip-prinsip keadilan, keamanan, kejujuran, kedermawanan, dan kerja keras seperti dicontohkan Nabi Muhamad saw, merupakan gagasan di setiap zaman. Segala prinsip dan cita-cita tersebut dapat diterima, bahkan  diperjuangkan seluruh umat manusia di jagad ini. Prinsip-prinsip ini adalah amalan abadi manusia baik masa kini, masa lalu, dan juga di masa mendatang.

Apa yang diuraikan di atas menunjukkan risalah Nabi, sejarah, dan sunnahnya, tetap relevan hingga sekarang dan tidak pernah ketinggalan zaman.

Kalau Nabi Musa AS diberikan mukjizat seperti tongkatnya dapat membelah lautan, dan Nabi Isa AS dapat menghidupkan orang mati, tapi mukjizat Nabi Muhammad saw terletak pada peribadinya sendiri. Ini kerana perilaku Nabi saw menghimpun segala kesempurnaan yang optimal.

Dalam hubungan ini, Dr Mustafa Mahmud mengatakan, “Muhammad SAW sendirilah yang dalam kelakuan, perangai, dan tingkah laku hidupnya merupakan mukjizat yang berjalan di atas permukaan bumi.”

Bukankah sifat-sifat Nabi yang pemurah, penyabar, pengasih merupakan peribadi yang menjelmakan mukjizat, kata sejarawan Mesir  itu.

“Sesungguhnya Allah dan malaikat-Nya melimpahkan shalawat kepada Nabi. Wahai sekalian manusia, bersalawatlah kalian kepadanya.” (QS Al-Ahzab: 56).

Selama hidup, Baginda saw mempraktikkan kehidupan dengan penuh kasih sayang, ramah tamah, amanah,  toleransi, dan jauh dari sifat-sifat serakah serta kepentingan diri.

*Kolumnis adalah pensyarah di Jabatan Komunikasi, Seni Visual dan Pengkomputeran di Universiti Selangor (Unisel)