Malaysia Dateline

Pembaharuan Fiskal PH 100 Hari Pertama

ULASAN :Pakatan Harapan komited sepenuhnya untuk melaksanakan reformasi fiskal yang bertanggungjawab dan progresif, yang akan dilaksanakan secara teratur, telus dan sistematik untuk meningkatkan ekuiti fiskal, ketelusan dan akauntabiliti, dan menyokong pelaburan produktif yang cepat dan pertumbuhan ekonomi.

Pakatan Harapan berhati-hati terhadap keadaan fiskal Kerajaan Persekutuan dan akan menjalankan penilaian mengenai tanggungjawab, komitmen, perbelanjaan dan liabiliti berhubung dengan pendapatan, aset dan pendapatan Kerajaan dalam 100 hari pertama pentadbirannya untuk mencapai tanggungjawab fiskal yang lebih besar.

Pembaharuan seterusnya akan berusaha untuk memastikan kelakuan fiskal yang lebih mampan, inklusif dan meningkatkan pertumbuhan. Ini seterusnya akan berusaha memperbaiki iklim pelaburan, mengurangkan kos hidup dan menjalankan perniagaan, meningkatkan daya saing negara dan menggalakkan kemakmuran ekonomi yang lebih besar.

Penilaian 100 hari pertama akan memberi tumpuan kepada tiga bidang utama: (1) belanjawan dan kewangan kerajaan persekutuan; (2) perakaunan akruan dan pengurusan aset-liabiliti; (3) obligasi hutang kerajaan yang belum dijelaskan, termasuk hutang jaminan kerajaan, terutama kewajiban asing.

1. Kajian Belanjawan dan Kewangan Kerajaan Persekutuan akan meliputi kedua-dua perbelanjaan dan pendapatan.
Perbelanjaan:
i. Semak semua projek awam utama, terutamanya yang dibiayai di luar belanjawan pembangunan, dan liabiliti luar jangka yang berkaitan.
ii. Mengkaji semula komitmen perbelanjaan operasi berkaitan hutang yang berlaku pada masa hadapan.
iii. Menghuraikan projek yang dibiayai secara terbuka secara bertanggungjawab.
iv. Peralihan peruntukan peralihan untuk mengutamakan kesejahteraan umum, termasuk perlindungan sosial untuk golongan yang kurang bernasib baik.
iv. Memastikan pemerolehan kerajaan dengan tender terbuka.
 
Pendapatan:
i. Menilai keseluruhan dasar pendapatan kerajaan Persekutuan untuk meningkatkan kelebihan, responsif dan kemajuannya.
ii. Meningkatkan akauntabiliti perusahaan milik negara dan aset awam lain untuk meningkatkan kecekapan, akauntabiliti dan sumbangan pendapatan.

Defisit dan Liabiliti:
i. Mengurangkan hutang dan menstruktur semula liabiliti untuk memastikan kelestarian fiskal yang lebih besar.
ii. Terutama untuk liabiliti kerajaan persekutuan – liabiliti langsung dan kontinjen yang ditanggung melalui jaminan kerajaan.

2. Perhubungan fiskal antara kerajaan (persekutuan-negeri-tempatan)
i. Menstruktur semula hubungan kerajaan persekutuan-kerajaan setempat untuk lebih banyak berkongsi hasil dan kos penyediaan infrastruktur dan perkhidmatan awam. Dalam hal ini, pertimbangan khusus akan diberikan dalam semangat komitmen konstitusional yang dibuat dalam Perjanjian Malaysia 1963 ke Sabah dan Sarawak.

3. Perakaunan akruan dan pengurusan aset-liabiliti
i. Mengguna pakai perakaunan akruan untuk mengambil alih aset kerajaan persekutuan dengan lebih baik dan memperbaiki rangka kerja pengurusan aset-liabiliti yang akan mengenal pasti ketidakpadanan dan risiko.
 
4. Risiko berdaulat dan pengurusan pasaran modal
i. Menilai dan mempertimbangkan instrumen pasaran yang lebih baik untuk menguruskan risiko kecairan dan harga berdaulat dengan lebih berkesan. Fungsi perbendaharaan Perbendaharaan Persekutuan akan dipertingkatkan dan penentuan harga liabiliti yang dijamin kerajaan ditingkatkan.

Rakyat Malaysia yang dihormati, terkemuka, patriotik akan dijemput untuk menyumbang dalam melaksanakan pembaharuan ini. Ada yang telah sepakat untuk menjadi sebahagian daripada usaha ini, termasuk ketua industri yang berpengalaman, bekas Presiden Petronas, ahli perniagaan yang berjaya di Hong Kong, dihormati bekas pegawai kanan dan ahli ekonomi kanan. Mereka akan memberi panduan untuk perumusan dan pelaksanaan rancangan pembaharuan.

Malaysia diberkati dengan tenaga kerja yang berbakat, infrastruktur yang baik dan sumber yang banyak. Kelakuan dasar fiskal yang tidak bertanggungjawab sejak tahun 2009, dan hakisan kualiti institusi  telah ditetapkan semula.

Kami akan menyediakan pelan pembaharuan yang komprehensif pada akhir 100 hari pertama yang akan membawa kita kembali ke arah kemakmuran yang mampan untuk semua rakyat Malaysia.

Tun Dr Mahathir Mohamad
Pengerusi Pakatan Harapan

Datuk Seri Dr Wan Azizah Wan Ismail
Presiden Pakatan Harapan

Tan Sri Muhyiddin Yassin
Timbalan Presiden Pakatan Harapan

Lim Guan Eng
Timbalan Presiden Pakatan Harapan

Mohamad Sabu
Timbalan Presiden Pakatan Harapan