Malaysia Dateline

Pembangunan Islam Tidak diabai

Kerajaanmemperuntukkan sebanyak RM1.2 bilion bagi tahun 2019berbanding RM1.1 bilion tahun 2018 bagi memastikan kemajuansyiar Islam tidak terjejas berikutan keadaan ekonomi yangmencabar. Selain itu, sejumlah RM150 juta disediakan bagimelaksanakan program termasuk pembinaan masjid dan surau diseluruh negara, inisiatif ‘Khaira Ummah’ untuk melahirkan lebihramai profesional di kalangan huffaz dan modul pembelajaran agama dengan penggunaan braille.