Malaysia Dateline

Pembayaran khas kakitangan awam, pesara Disember ini

Pembayaran khas buat kakitangan awam gred 54 ke bawah sebanyak RM500 bermula Disember 2018, manakala bayaran khas buat pesara sebanyak RM250. Jumlah peruntukan sebanyak RM 1,076 bilion. Berbanding dengan pentadbiran dahulu yang lazimnya menyalurkan bayaran khas pada tahun depan, Kerajaan Pakatan
Harapan ini akan menyalurkan bayaran khas sebelum hujung tahun 2018 ini.