Malaysia Dateline

RENCANA

Nasihat syariat buat para muluk dalam suluk bersiyasah

Adat bersendikan syariat Raja-raja Melayu adalah simbol kepada jaminan syariat Islamiyah akan dipelihara dan kekal menjadi faktor teras tegak-berdirinya sebuah kepimpinan Melayu dalam negara. Fakta

Majlis atau Pelan Pemulihan Negara?

Tidak bersetuju bukan bererti membantah tetapi kerana kewajaran dan reliti sesuatu itu harus berlaku pada masa dan keadaan tertentu amat dipersoalkan. Samada Majlis Pemulihan Negara