Malaysia Dateline

Satu aliran: Tvet, Stem atau Stream

Kementerian Pendidikan sudah menghantar surat makluman kepada sekolah menengah di seluruh negara menjelaskan pemansuhan aliran sastera dan sains bagi pelajar Tingkatan Empat. (Berita Harian, November 19)

Pemansuhan aliran sastera dan sains perlu dilaksanakan mengikut keupayaan atau pertimbangan setiap sekolah. Namun kita tak cakap semua sekolah untuk hentikan dua aliran ini, tetapi menggalakkan mereka menjelaskan bahawa kita mempunyai pelbagai pakej,” (Timbalan Menteri Pendidikan)

Dalam tempoh sebulan sahaja keputusan telah dibuat; pada bulan Oktober pihak KPM dikatakan tidak perlu tergesa-gesa dan sedang masih menimbangkan pandangan namun dalam bulan November kenyataan diatas muncul yang turut membelakangkan pandangan ‘Majlis Profesor bantah mansuh aliran sains, sastera’ (18 Oktober 2019).

Dua kenyataan baru-baru  ini merupakan ‘arahan tidak menentu’ dan pihak pelaksana terpaksa bersedia untuk hari besar yang dimaksudkan.

Murid Tingkatan Empat pelajar tidak lagi akan di asingkan dalam kelas aliran  Seni atau Sains sebaliknya, mereka akan ditawarkan “pakej” subjek matapelajaran campuran.

Murid mempunyai kelonggaran untuk memilih mata pelajaran yang akan membantu menyediakan mereka untuk pilihan kerjaya masa depan mereka.

Berita baiknya adalah dilaporkan bahawa terdapat 85 subjek matapelajaran pilihan yang boleh dipilih.

Walau bagaimanapun, kita perlu menyedari apa yang praktikal dan apa yang tidak, dengan maksud yang boleh dan mampu dilaksanakan di sekolah.

Sekolah hanya boleh menawarkan “pakej” mata pelajaran berdasarkan ketersediaan kemudahan dan guru yang berkelayakan.

Terlalu banyak pergerakan pelajar semasa waktu sekolah akan menimbulkan ketidaktentuan dan sekolah-sekolah mungkin terus  kekal berpegang pada pendekatan “kelas” tradisional yang selalu membatasi jumlah “paket” yang ditawarkan.

Semua mata pelajaran berasaskan sains atau teknologi yang digunakan memerlukan Sains yang kuat dan juga latar belakang Matematik Tambahan, jadi adalah tidak tepat untuk mengatakan bahawa mereka yang kurang minat dalam bidang sains dan matematik boleh memilih subjek aliran berasaskan Revolusi Perindustrian ke-4 (IR4) dan menguasai dengan jayanya aliran ini.

Cadangan untuk mengambil bekas guru-guru yang telah bersara untuk mengisi jurang mungkin tidak akan menjadi penyelesaian yang sesuai kerana guru-guru itu sendiri tidak dilatih, mempelajari dan menguasai subjek IR4 ini.

Apa yang amat diperlukan adalah untuk merombak, memperbaiki dan menambah baik kandungan, iaitu kurikulum dan sukatan pelajaran asas Sains dan Matematik supaya pelajar lebih bersedia untuk subjek IR4.

Namun, ini akan mengambil masa dan melibatkan kos, tenaga dan masa untuk persediaan ini. Kemungkinan akan ada lagi suara sumbang menegur ‘projek makan angin bagi mereka yang terpilih, hasilnya tak kemana’.

Kemungkinan pihak kementerian telah membatalkan aliran Seni / Sains dan stigma mereka yang dilampirkan sebelum ini.

Terdapat komen bahawa apa yang dipanggil “pakej” hanyalah “aliran” dalam bentuk yang tersembunyi.

Stigma yang dikaitkan dengan keberadaan di aliran Sains atau Seni mungkin merupakan satu lagi ujikaji atau ‘cobaan’, jika baik di sanjung, jika tidak menjadi ‘di diamkan’ saja.

Kita harus menghargai dan memuji ahli seni atau ahli sukan yang berjaya dengan  apa yang mereka lakukan dan hasil kejayaan. Tidak perlu membuat perbandingan mengenai kejayan mereka.
.
Kita harus menggalakkan pelajar untuk mencintai dan mempelajari lebih banyak Sains dan Matematik.

Sungguh pun dikatakan dari TVET (Technical and Vocational Education and Training) kepada STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)  kepada STREAM (Science, Technology, Reading, Arts and Music) tetapi sudah nampak ketidaktentuan dan kesepakatan dalam tajuk aliran yang tertera.

Ia adalah perlu dan juga wajib bagi pelajar aliran seni menengah atas sekarang untuk mempelajari lebih banyak ilmu Sains dan Matematik dan begitu juga dengan para guru dan pengajar yang seharusnya mempunyai ilmu pengetahuan dan kemahiran yang tinggi untuk mengajar subjek matapelajaran yang dimaksudkan.

Ia seperti mempelajari kemahiran hidup yang diperlukan untuk IR4. Mungkin kita harus balik semula kepada ‘kemahiran hidup dan sekolah pondok’ kerana ilmu adalah ilmu, yang baik dijadikan panduan, yang kurang baik sebagai pedoman.

*Azizi Ahmad adalah seorang pendidik senior