Sektor pertanian berpotensi cipta peluang pekerjaan dan perniagaan