Malaysia Dateline

Sukarnya untuk bersikap baik di dunia ini

AZIZI AHMAD

Adalah sukar untuk menjadi baik di dunia di mana semuanya telah banyak berubah termasuk nilai peribadi, norma tradisional, integriti dan kesaksamaan kita.

Kita mendapati terdapat kekurangan kasih sayang , kurang kedamaian dan keamanan, kurang toleransi, kurang sabar, kurang memahami, kurang menerima, dan kurangnya empati di dalam kehidupan kita.

Manusia di abad ini telah menjadi lebih mementingkan diri daripada sebelumnya. Orang hari ini tidak cuba memahami perasaan, keperluan dan masalah orang lain. Mereka selalu ingin memenuhi keperluan dan tujuan mereka sendiri bahkan dengan melukai perasaan orang lain.

Abad ini menghadirkan banyak cabaran baru bagi perkembangan peribadi, profesional, dan sosial seseorang. Dunia menyaksikan kemajuan yang luar biasa dalam semua lapisan masyarakat, tetapi menjadi sangat sukar untuk bersikap baik di dunia hari ini kerana masalah yang kita hadapi dalam kehidupan seharian.

Dalam era yang bergerak pantas ini, kita dituntut untuk memperoleh pengetahuan tentang fleksibiliti kognitif, kesabaran menghadapi tekanan dan pemikiran kreatif.

Walaupun teknologi dapat menjadikan kita lebih cekap dalam kehidupan peribadi, profesional dan sosial, ia tidak dapat membantu seseorang menjadi baik.

Mari kita lihat sebab-sebab utama mengapa sangat sukar untuk bersikap baik di dunia hari ini:

Keperluan Ekonomi

Wang adalah perkara penting bagi kita untuk hidup di dunia serba maju ini. Kita memerlukan wang untuk segalanya, dari membeli makanan hingga membayar bil. Keperluan kewangan ini menjadikan orang bersedia melakukan apa sahaja untuk mendapatkan wang.

Kini ia telah menjadi sukar untuk mendapatkan wang, terutama bagi mereka yang berasal dari lapisan masyarakat yang paling tidak istimewa dan mereka yang tidak berpeluang memperoleh pendidikan yang lebih baik.

Kita dapat menemui banyak orang yang melakukan rompakan, penyeludupan, jual beli dadah, dan banyak aktiviti haram lain untuk memenuhi keperluan kewangan mereka.

Sikap tidak toleransi agama

Salah satu sebab utama yang menghalang seseorang daripada bersikap baik di dunia ini adalah isikap tidak toleransi terhadap agama. Bahkan pada masa kini, orang tidak menghormati dan membunuh satu sama lain demi agama, yang memalukan dalam dunia pendidikan kita yang maju.

Banyak masalah dan keganasan berlaku di setiap sudut dunia kerana perbezaan pandangan dan kepercayaan terhadap agama. Terdapat banyak orang yang terlalu fanatik terhadap agama mereka dan tidak dapat menerima dan menghormati agama lain.

Untuk bersikap baik di dunia hari ini, anda harus berfikiran terbuka dan tidak menghakimi, yang jarang berlaku ketika berhubungan dengan orang yang sangat beragama.

Kita tidak berhak mencampuri kepercayaan agama orang lain dan melukai perasaan mereka. Perlu diingat bahawa setiap orang berhak memiliki kepercayaan rohani mereka.

Ketidaksamaan Hak

Ketidaksamaan adalah sebab utama mengapa orang gagal menjadi baik dalam masyarakat moden. Sebilangan orang sekarang ini mengalami ketidaksamaan dalam setiap bidang kehidupan mereka, termasuk kehidupan profesional, peribadi dan sosial.

Pemisahan kaum, prasangka terhadap wanita, kedudukan istimewa orang kaya dalam masyarakat, dan lain-lain masih sangat biasa di dunia kita.

Sebilangan besar orang miskin tidak dapat memperoleh pendidikan sementara orang kaya selalu mendapat kelebihan dan keistimewaan di institusi pendidikan kerana mereka mempunyai wang.

Kaum wanita di beberapa negara mendapat gaji yang terlalu rendah berbanding dengan rakan lelaki mereka di tempat kerja untuk pekerjaan yang sama.

Sebilangan orang kulit putih masih berpendapat bahawa mereka lebih unggul daripada orang kulit hitam, dan ini meningkatkan lagi ketaksamaan dalam masyarakat hari ini.

Peranan jantina atau gender

Sebilangan besar orang menganggap bahawa masalah gender tidak wujud pada zaman kita, tetapi ia adalah tanggapan yang tidak benar kerana ianya masih wujud di dunia maju moden kita.

Dalam sebilangan masyarakat, wanita tidak menikmati kebebasan dan peluang yang sama seperti lelaki. Prasangka tradisional masih dilihat di beberapa pelosok dunia kita di mana lelaki lebih unggul dan wanita lebih rendah.

Wanita dituntut untuk mematuhi lelaki sepenuhnya dan hidup untuk lelaki dan anak-anak mereka, mengorbankan tujuan dan kehendak mereka.

Di beberapa negara, wanita tidak dibenarkan bekerja dan mencari wang untuk diri mereka sendiri kerana peranan gender yang disebut.

Memang ada banyak perkara yang menghalang orang daripada menjadi baik di dunia hari ini. Abad terkini mencipta banyak cabaran dan rintangan walaupun ia juga membawa kita kemajuan yang mengagumkan dalam semua bidang kehidupan.

Masa yang kita lalui adalah kejam dan sukar, dan itulah sebabnya perkara seperti kejujuran, keikhlasan, integriti dan belas kasihan terhadap sesama manusia sangat penting hari ini.
——————————-
Azizi Ahmad adalah seorang pendidik