Malaysia Dateline

Tadbir urus baik dapat elak salah guna kuasa

Tun Dr Mahathir Mohamad telah menyenaraikan tadbir urus dan kestabilan yang baik sebagai bahan utama bagi mana-mana negara untuk maju.

Setiap kali Perdana Menteri mengadakan ucaptama, setiap kali setiap orang akan memulakan sesuatu berdasarkan ‘ucaptama’ beliau.

Bolehkah sesiapa yang benar-benar menolong kita tentang bagaimana untuk ‘tadbir urus’ atau ‘menjadi pengurus dan pentadbir yang baik’?

‘Tadbir Urus’ adalah apa yang perlu dilakukan atau dilakukan oleh badan pentadbir.

Ia difahami secara berbeza dalam sektor yang berlainan selama berdekad yang lalu.

Sebagai contoh, pendidik dan guru mengajar; pemimpin dan pengurus memimpin dan mengurus; ‘menteri’ memerintah. Adakah ini benar?

Pemerintahan kelihatan seperti ‘pentadbiran; adalah ‘sistem yang mana organisasi diarahkan dan dikawal’.

Tadbir urus digambarkan sebagai “kepimpinan, arahan dan kawalan sesebuah organisasi” dan fungsi utama badan pentadbir dikatakan sebagai:

• Mewujudkan hala tuju strategik organisasi dan bertujuan, bersempena dengan eksekutif.

• Memastikan akauntabiliti kepada orang ramai untuk prestasi organisasi.

• Pastikan bahawa organisasi diuruskan dengan penuh kewibawaan dan integriti.

Melihat senario pendidikan dan komen oleh ‘tembakan panas’ di media berita, banyak badan yang mengawalnya gagal memenuhi standard piawai.

Rangka kerja tadbir urus pendidikan tidak menggalakkan pelaksanaan peranan yang sangat menonjol ini, dan dikatakan hanya tidak mempunyai kemahiran yang diperlukan untuk menjalankan tugas pemerintahan mereka.

Memperjelaskan peranan badan pentadbir, memberikan autonomi dan tanggungjawab penuh untuk tadbir urus dalam pengertiannya yang paling luas dikatakan penyelesaiannya.

Tadbir urus yang baik tidak mudah dan murah. Latihan yang sesuai dan tepat dalam pembangunan para pemimpin, serta pelan cadangan untuk menggantikan mereka yang tidak dapat atau tidak akan menimbulkan cabaran sangat diperlukan.

Pemimpin dan pentadbir mesti tahu bahawa mereka hanya mempunyai kuasa dan bertanggungjawab hanya untuk aspek prestasi sekolah yang ditetapkan, dengan peranan semata-mata dan penasihat dalam hal-hal lain.

Profesor Brian Caldwell dan Dr Jessica Harris, pengarang Breakthrough in Governance, mencadangkan agar tadbir urus harus dilihat sebagai “proses di mana sekolah membina modal intelektual, sosial, kewangan dan rohani dan menyelaraskan mereka untuk mencapai matlamatnya”.

Struktur dan peranan adalah elemen pentadbiran yang diperlukan tetapi kemudiannya adalah elemen yang sama penting dari semua proses pengurusan dan kepemimpinan.

Dalam menekankan potensi transformasi tadbir urus, adalah sukar untuk menekankan bahawa struktur tadbir urus dalam membuat keputusan adalah kepentingan kedua.

Satu ciri umum sekolah yang paling berjaya ialah pemimpin eksekutif mereka sangat prihatin terhadap tadbir urus serta fungsi dan kepimpinan yang lebih tradisional.

Perhubungan dan perkaitan dalam tadbir urus, kepimpinan dan pengurusan seolah-olah menjadi kunci dan urus tadbir yang luar biasa.

Para pentadbir dan pemimpin pendidikan rasmi harus berfungsi sama rata dan saling melengkapi apabila menghampiri dan menangani masalah.

Terlepas dari kenyataan bahawa tidak ada organisasi yang akan membawa pentadbiran yang berjaya dalam semua tetapan, tetapi ia mendorong beberapa soalan tentang bagaimana kita sedang menganjurkan diri untuk memimpin, mengawasi dan menjalankan institusi dengan baik , teratur dan tersusun.

Ramai yang menyeru agar ‘autonomi’ ditambah dengan kuasa pentadbir yang terhad, siapakah yang akan menjadi berusaha untuk mempeloporinya?

Saranannya ialah guru. Guru pasti mempunyai peranan penting untuk berbuat demikian, sementara kementerian, pejabat negeri dan daerah membentuk ‘lembaga pengawas’, membantu dalam pemantauan dan memberi nasihat.

Masalahnya timbul apabila institusi diberi autonomi. Ketua Jabatan dan pasukan pentadbir akan memiliki masalah kuasa mentadbir yang sama.

‘Pemerintahan bersama’ memerlukan modal intelektual, sosial, kewangan dan kerohanian sendiri.

Kita juga perlu memastikan perwakilan untuk kepentingan orang lama, tenaga pengajar dan bukan mengajar, pihak berkuasa tempatan atau penaja perniagaan dalam menggalakkan tadbir urus yang lebih baik

Sebenarnya kita tidak pasti ‘pentadbiran’ kita akan berjaya. Kita tidak dapat menentukan kejayaan hanya dengan melakukan ‘eksperimen’ dengan beberapa ketua atau ketua pentadbir.

Jika ya, adakah kita perlu berani untuk menggalakkan eksperimen dengan cara yang berbeza untuk menguruskan fungsi tadbir urus?

Membincangkan tentang tadbir urus akan menangani kumpulan kerja pentadbir untuk membuka perdebatan, bukan hanya melihat bagaimana badan mentadbir yang ada dapat diubah.

Banyak kerja diperlukan jika tadbir urus yang baik juga tertanam di kebanyakan institusi pendidikan.

Kita mungkin perlu ‘bereksperimen secara sukarela’ beberapa model organisasi yang berbeza supaya ia dapat menjadikan tugas itu lebih mudah diurus.

*Penulis adalah seorang pendidik senior