Terrorist dikalangan umat Islam.

Sekular tidak bertempat, kesukuan turut dorong ekstremisme Islam

Ekstremisme, radikalisme dan keganasan bukan sahaja didorong oleh kesesatan orientasi keagamaan, tetapi juga oleh sekular yang tidak kena pada tempatnya, kesukuan dan gabungan kepentingan manusia lain.