Che Ibrahim Mohamed

Amanah sifatkan enakmen ‘sebat terbuka’ mainan politik

Pelaksanaan hukuman sebat terbuka melalui pindaan Seksyen 125 Enakmen Tatacara Jenayah Syariah Kelantan 2002 dsifatkan satu permainan politik.