Erfan Razeeq Ahmad Mohni

Pro Mahasiswa Universiti Malaya dibubarkan

Kumpulan politik pelajar Universiti Malaya yang dinamakan Pro Mahasiswa dengan rasminya dibubarkan hari ini.