Ada beberapa senario yang perlu dicermat bersama bukan sekadar hari OKU disambut tanpa meninjau fundamental sekitar isu.

Hari OKU Sedunia: Sebuah Harapan Bersama

Statistik bagi Orang Kurang Upaya ( OKU ) di Malaysia pada tahun 2015 adalah sejumlah 354,874 orang telah berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat melalui Sistem Maklumat Orang Kurang Upaya ( OKU ). Jumlah bilangan OKU ini meliputi tujuh kategori ketidakupayaan iaitu masalah pembelajaran ada 126,511 orang, fizikal ada 121,175 orang, penglihatan 31,756 orang, pendengaran ada …

Hari OKU Sedunia: Sebuah Harapan Bersama Read More »