Dalam kebanyakan kes penceraian rumah ibu bapa atau keluarga wanita terbabit dijadikan pusat perlindungan apabila difikirkan sesuai oleh pihak polis atau jabatan kebajikan masyarakat

Pakar krisis rumah tangga cadang perbanyak rumah perlindungan

Pakar krisis rumah tangga, Prof Madya Noor Awang Hamat berkata buat masa ini kebanyakan negeri-negeri termasuk Kelantan belum mempunyai pusat perlindungan bagi menlindungi wanita yang sedang dalam prose penceraian.