Tag: Parit Yaani

Parit Yaani dijadikan pusat ilmu kanak-kanak

Parit Yaani dijadikan pusat ilmu kanak-kanak

HAZAYANI ZAKARIA- May 22, 2017

Pendidikan adalah perkara yang memerlukan kaedah kreatif bagi mendekatkan masyarakat terhadap ilmu sekaligus ia akan menjadi suatu bekalan yang terbaik buat mereka yang mempunyai ilmu. ... Read More