Pembaharuan Fiskal PH 100 Hari Pertama

ULASAN :Pakatan Harapan komited sepenuhnya untuk melaksanakan reformasi fiskal yang bertanggungjawab dan progresif, yang akan dilaksanakan secara teratur, telus dan sistematik untuk meningkatkan ekuiti fiskal, ketelusan dan akauntabiliti, dan menyokong pelaburan produktif yang cepat dan pertumbuhan ekonomi. Pakatan Harapan berhati-hati terhadap keadaan fiskal Kerajaan Persekutuan dan akan menjalankan penilaian mengenai tanggungjawab, komitmen, perbelanjaan dan liabiliti …

Pembaharuan Fiskal PH 100 Hari Pertama Read More »