Dr Zulqarnain Luqman

RUU 355: Usul kerajaan tidak pernah habis, kata peguam

Usul persendirian Rang Undang-undang Mahkamah Syariah (Bidang Kuasa Jenayah) (Pindaan) 2016 atau RUU 355 perlu mengikut prosedur dan aturan mesyuarat Parlimen yang memerlukan semua RUU Kerajaan diselesaikan terlebih dahulu.