S A Vigneswaran 1

YDP Dewan Negara risau segelintir YB tidak hormati kemuliaan Parlimen

Yang Dipertua Dewan Negara Datuk S A Vigneswaran mengingatkan ahli dewan negara baharu dilantik supaya lebih bersopan santun ketika sesi persidangan Dewan Negara diadakan kelak.