Faiz Fadzil

Tingkat gaji minima untuk kurangkan buruh asing – Pemuda Amanah

Kerajaan digesa menaikkan kadar gaji minima kepada RM1,500 bagi menarik minat rakyat khususnya golongan muda bekerja di lapangan 3D (bidang kerja kotor, bahaya dan sukar) sekaligus mengurangkan kebergantungan negara kepada buruh asing.