Raja Kamarul Bahrin Shah

Umno-Pas dolak dalik rakyat bertelagah