Che Ibrahim Mohamed

‘Akta 164 tidak bercanggah jumhur ulamak’

Polemik pindaan Akta Memperbaharui Undang-Undang (Perkahwinan dan Perceraian) 1976 atau Akta 164 seharusnya mengambil kira pendapat jumhur ulamak yang mengatakan anak bawah umur yang lahir hasil daripada perkahwinan antara pasangan bukan Islam dikira kekal di atas agama asal ibu bapa mereka.