Negeri Terengganu memutuskan bayaran zakat bagi Ramadan 2016 adalah sejumlah RM7.00 seorang.

Kadar zakat fitrah RM7 bagi negeri Terengganu