Malaysia Dateline

Tarik balik pengecualian cukai FSEI tidak kompetitif

Cadangan Bajet 2022 untuk Malaysia menarik balik pengecualian cukai ke atas pendapatan sumber asing (FSIE) adalah tidak kompetitif, tidak adil dan berbahaya kepada daya tarikan pelaburan jangka panjang dan kepentingan kewangan Malaysia, demikian menurut DAP.

Setiausaha Agung Lim Guan Eng berkata, Ahli Parlimen DAP akan menentang Rang Undang-undang Kewangan yang akan dibahaskan minggu depan melainkan terdapat kejelasan bahawa FSIE tidak akan ditarik balik atau dikaji semula dengan ketara untuk tidak menjejaskan individu dan syarikat yang bekerja keras yang ingin membawa pulang pendapatan asing mereka ke negara ini.

Katanya, penarikan Pengecualian Pendapatan Bersumberkan Asing (FSIE) ini mengakibatkan pelarian modal dan pengurangan aliran masuk modal tetapi ia juga tidak adil bagi individu yang terpaksa bekerja di luar negara kerana prospek gaji yang lebih baik dan peluang yang lebih tinggi.

“Untuk semua kesan negatif ini terhadap daya tarikan kewangan kami, Kementerian Kewangan menganggarkan bahawa hanya RM1.2 bilion hasil boleh dikutip dengan mengenakan cukai pendapatan sumber asing pada tahun 2022.

“Adakah lebihan RM1.2 bilion hasil bernilai kerugian kepada kami? negara jiran dengan rejim cukai yang lebih menarik? Kebimbangan sebenar ialah syarikat yang telah menghantar pulang purata tahunan sebanyak RM27.8 bilion dalam pendapatan pelaburan — daripada pelaburan langsung dan portfolio — kembali ke Malaysia antara 2010 dan 2020, berbanding RM7.5 bilion pada dekad sebelumnya, mungkin tidak lagi berbuat demikian, soal beliau dalam kenyataan.

Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) baru-baru ini menawarkan Program Kiriman Wang Pendapatan Khas (PKPP) kepada penduduk di Malaysia yang mempunyai pendapatan disimpan di luar negara, yang akan berlangsung dari 1 Januari hingga 30 Jun, 2022.

Katanya, dalam tempoh enam bulan ini, Rang Undang-undang Kewangan 2021 mencadangkan kadar konsesi cukai 3% akan dikenakan ke atas pendapatan sumber asing yang diremitkan, kemudian kadar cukai biasa dikenakan.

Ini bermakna katanya pendapatan sumber asing dan pendapatan dividen asing yang dihantar semula selepas tempoh enam bulan, pembayar cukai perlu membayar cukai berdasarkan kurungan cukai pendapatan individu atau untuk syarikat pada kadar cukai korporat 24%.

“Jika sumber pendapatan adalah daripada negara yang telah memeterai perjanjian cukai dua kali dengan Malaysia, maka sebarang perbezaan dalam kadar cukai masing-masing yang memihak kepada pembayar cukai perlu dibayar.

“LHDN menambah bahawa ia tidak akan menjalankan semakan audit atau penyiasatan atau mengenakan penalti ke atas pendapatan yang dibawa dalam tempoh ini, tetapi akan menerimanya dengan suci hati.

“Tiada siapa percaya dengan komitmen LHDN yang mempunyai rekod mungkir janji di bawah pentadbiran sekarang,” katanya lagi.

Pengeluaran FSIE termasuk kiriman wang untuk dividen syarikat dan individu, pendapatan faedah dan sewa atau keuntungan daripada pelupusan hartanah di luar negara dan mungkin untuk kanak-kanak yang bekerja di luar negara yang menghantar perbelanjaan sara hidup ke rumah untuk ibu bapa tua mereka.

Mulai 1 Januari 2022, pengecualian cukai ke atas pendapatan sumber asing yang diterima di Malaysia di bawah Perenggan 28, Jadual 6 Akta Cukai Pendapatan (ACP) 1967, akan ditarik balik, bermakna pendapatan sumber asing — sama ada daripada perniagaan atau pekerjaan atau dalam bentuk dividen, royalti, faedah atau sewa — yang dihantar ke negara ini akan dikenakan cukai Malaysia.

Pakar cukai Amarjeet Singh memberitahu The Edge bahawa pengecualian cukai ini telah dilaksanakan sejak 1998 untuk syarikat dan sejak 2004 untuk individu, dalam usaha untuk menggalakkan pengiriman pendapatan sedemikian. Jelas sekali penarikan balik FSIE akan melakukan sebaliknya.