Malaysia Dateline

[Video] Konsep RAHMAH yang cuba diketengahkan

Konsep RAHMAH yang cuba diketengahkan membawa maksud yang cukup mendalam bagi merealisasikan fungsi masjid yang sebenar.

R merujuk kepada Ramah,
A membawa maksud Aman,
H memberi erti Harmoni,
M melambangkan Mesra,
A menterjemahkan Alami,
H memberi maksud Hormat.

Rangkaian dan ungkapan penuh makna ini diharap berupaya memberi satu inspirasi kepada masjid di seluruh negara untuk diterapkan dalam usaha murni menyantuni ummah.