Malaysia Dateline

[video]Berapakah keluasan tanah yang telah diwakafkan untuk kegunaan Agama Islam

Berapakah keluasan tanah yang telah diwakafkan
oleh pemilik individu untuk kegunaan Agama Islam di seluruh negara, dan
berapa peratuskah dari keseluruhan tanah tersebut yang telah dibangunkan
serta berapakah jumlah yang belum dibangunkan.